Dienstverleningsdocumenten

Servicepagina's

 • Maak hier gerust een afspraak met in 't Veld Assurantiën

 • Download hier overige schadeformulieren (Waarborgfonds e.d.)

  Heb je een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig (zoals auto, brommer, tractor)? En is de eigenaar van dat voertuig niet bekend of onverzekerd? Met deze check controleer je of je een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Misschien kunnen wij de schade vergoeden.

   

 • ASSU SchadeApp

    

  Heb je schade in het verkeer? Gebruik dan onze ASSU Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld een autoschade download je hierboven de ASSU SchadeApp.

  Voor alle schades in het verkeer

  Voor alle schades in het verkeer kun je nu onze ASSU SchadeApp gebruiken. Of je nu als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist betrokken bent bij een ongeval, met onze ASSU SchadeApp kun je snel en eenvoudig je schade met een smartphone melden!

  Alles via één app, geen papierwerk meer

  Het is vanaf nu niet meer nodig om een schadeformulier in je voertuig te bewaren. Met onze ASSU SchadeApp kun je eenvoudig een schademelding maken en versturen naar ons kantoor. Geen vervelend papierwerk meer maar eenvoudig met je ASSU SchadeApp een schade melden.

  Geaccepteerd door alle verzekeraars

  Schademeldingen vanuit onze ASSU SchadeApp wordt geaccepteerd door alle verzekeraars in Nederland en Europa. Je ontvangt na een melding een e-mail met daarin de schademelding als pdf-bestand die je kan doorsturen naar ons kantoor.

  Hoe werkt de ASSU SchadeApp

  Je vult samen - op één toestel - met de tegenpartij alles in de ASSU SchadeApp. Na afloop ontvangen beide partijen een bericht per e-mail met inloggegevens. De schademelding die jij en de tegenpartij samen hebben ingevuld wordt toegevoegd aan de accounts van beide partijen, zodat je die zelf kunt downloaden en kunt versturen naar ons kantoor.

  Digitale handtekening

  De Schade App maakt gebruik van een digitale handtekening. Dit is belangrijk voor de rechtsgeldigheid van de schademelding. De digitale handtekening zet jij met een >SMS codedie je ontvangt vanuit de app.

  Speel de video af voor een uitgebreide uitleg!

   

    

 • Belangrijke downloads
 • Klachtenprocedure

  Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief sturen naar ons kantoor.

  Ook kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

  Klachtenformulier

  Directie 

  Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

  Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
  Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  T: (070) 333 89 99
  I: www.kifid.nl

  Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. 

  Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
  Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

  Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

  Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

  De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  T: (030) 698 83 60
  I: www.skgz.nl 

  Rechter
  Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.

 • Login kantoorapplicaties
 • Op zoek naar de juiste polisvoorwaarden? Polisvoorwaarden Online!
 • Maak hier gebruik van onze Preventiewinkel - van koolmonoxidemelders tot blusdekens
 • Wél een verhaalschade, maar niet verzekerd? Maak dan gebruik van 112schade.nl

   

   

 • Controleer hier de hoogte van uw WOZ beschikking

                     

 • Digitaal Ondertekenen

  klik en surf door naar de inlogpagina van ASSU Ondertekenen

 • Start een webcam-sessie

  Hulp & Advies op afstand

  Het is lang niet altijd nodig dat wij bij u thuis komen of u bij ons op kantoor.

  Met onze handige Advies op Afstand module kunnen wij ons scherm met u delen. Op deze manier communiceren wij op een moderne en efficiënte wijze met u. Zodra u van ons de sessiecode heeft ontvangen, kunt u deze hieronder invullen.

  Vul hier sessiecode in

   

   

  Inloggegevens adviseur

                                      

 • Privacyverklaring van in 't Veld Assurantiën

  Algemeen
  Deze website wordt beheerd door in 't Veld Assurantiën. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan in 't Veld Assurantiën persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. in 't Veld Assurantiën zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die in 't Veld Assurantiën  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Doeleinden van gegevensverwerking
  in 't Veld Assurantiën verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

  Gevoelige informatie
  in 't Veld Assurantiën tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin in 't Veld Assurantiën wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan in 't Veld Assurantiën instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

  Cookies
  in 't Veld Assurantiën kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

  Verstrekking aan derden
  Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

  Internetsites van derden
  Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

  Contactformulier en nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Uw rechten
  U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

  Wijzigingen privacystatement
  in 't Veld Assurantiën behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 • Disclaimer van in 't Veld Assurantiën

  Algemeen
  De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van in 't Veld Assurantiën.

  U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van deze internetsite
  Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel in 't Veld Assurantiën tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt in 't Veld Assurantiën expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. in 't Veld Assurantiën garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

  Copyright
  De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan in 't Veld Assurantiën of aan derden waarmee in 't Veld Assurantiën een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van in 't Veld Assurantiën of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Online communicatie
  De beveiliging van berichten die u per e-mail aan in 't Veld Assurantiën zendt, is niet gegarandeerd. in 't Veld Assurantiën raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan in 't Veld Assurantiën te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan in 't Veld Assurantiën te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid
  in 't Veld Assurantiën aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of in 't Veld Assurantiën op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan in 't Veld Assurantiën of aan u wordt gezonden
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. misbruik van deze internetsite
  6. verlies van gegevens
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

  Toepasselijk recht
  Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Wijzigingen
  in 't Veld Assurantiën behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.